Meditasjon: Kjærlig Vennlighet

Lukk øynene og begynn med å slappe av, la deg slippe spenninger i kroppen mens du puster ut. Fokuser på pustens normale flyt og gi slipp på alle tanker mens du passivt følger med på innpusten og utpusten... Prøv å huske noen du virkelig elsker… Ram dem inn i en sirkel.. Forestill deg ansiktet til den elskede, se dem i ditt sinns øye ...i stillhet, si hans eller hennes navn... Kjenn din kjærlighet til dette vesenet som en strøm av energi som flyter gjennom deg. ... La deg nå oppleve hvor mye du vil at denne personen skal bli befriet fra frykt, hvor intensivt du ønsker at denne personen frigjøres fra grådighet og ondsinnet vilje, fra forvirring og sorg og alle årsaker til lidelse ... Dette ønsket, i all sin oppriktighet og styrke, er den store kjærlige godheten ... Fortsett å føle at denne varme strømmen går gjennom hjertet; Se i tankene dine de du deler med ditt daglige liv med, de du bor og jobber med: familie, nære venner, kolleger … Lag en utvidet sirkel og synliggjør dem rundt deg. Se dem en etter en og si deres navn i stillhet ... rett den samme varme strømmen av kjærlig godhet ufortynnet til hver og en av dem. Blant disse vesener er det muligens noen som du føler et ubehag ved eller har en konflikt med. Prøv spesielt med disse å oppleve ditt ønske om at hver av dem er fri for frykt, fra hat, fri for grådighet og uvitenhet og alle årsaker til lidelse ... Nå, i bredere sirkler, la dine slektninger og bekjente komme til syne... La strålen av kjærlighet og godhet også skinne på dem, og ta en kort pause på ansiktene som dukker opp i ditt sinns øye. Opplev hvor mye du ønsker deres frihet fra grådighet, frykt, hat og forvirring, hvor mye du vil at alle vesener skal være lykkelige... Forbi dem, i sirkler som nå er enda bredere, vises nå alle vesener som du deler denne planetens tid med. Selv om du ikke har møtt dem, er livene deres koblet sammen på måter du ikke vet. Også til disse retter du den samme kraftige strømmen av kjærlig-godhet. Opplev ditt ønske og din intensjon om at hver av dem vekkes opp fra frykt og hat, fra grådighet og forvirring ... at alle vesener frigjøres fra lidelse ... Som i den gamle buddhistiske meditasjonen styrer vi kjærligheten nå til alle de "sultne spøkelsene", de rastløse åndene som strever i lidelse, som fortsatt er offer for frykt og forvirring. La de finne roen... la de hvile i den store kjærlige godheten og i den dype fred det bringer ...... I kraften av vår fantasi lar vi oss bevege utenfor vår planet, ut i universet, inn i andre solsystemer, andre galakser, andre enger av Buddha. Kjærlighetens strøm påvirkes ikke av fysiske avstander, og vi styrer strømmen nå som om vi sikter med den som en stråle av lys, til alle sentre av bevisst liv ... Til alle levende vesener overalt retter vi vårt hjertelige ønske om at de også er fri for frykt og grådighet, hat og forvirring og årsaker til lidelse ... Måtte alle vesener være lykkelige...... Nå, fra ute i universet, snu deg og se din egen planet, ditt hjem ... Se jorden sveve der i det sorte rom, som en juvel som spinner i lyset fra solen... Den levende blågrønne planeten omringet av hvite virvler, er kilden til alt du er, alt du noensinne har kjent og elsket ... Føl hvor intenst du ønsker at den overlever de voksende farene, og at sårene av denne tiden får grodd. Rett mot jorden din sterke strøm av kjærlighet og dine bønner for dens helbredelse ... Langsomt nærmer du deg denne planeten nå, nærmere og nærmere... og nærmere, vender du tilbake til denne delen av planeten, denne regionen, dette stedet ... Og når du kommer til dette stedet, beskuer du det vesenet du kjenner best av alle ... personen du har fått i gave å være i denne levetiden ... Du kjenner denne personens behov for kjærlighet, og dets sterke ønske om å gjøre det rette... La ansiktet til dette vesenet, ditt eget ansikt, dukke opp foran deg ...si navnet ditt i kjærlighet... Og erfar, med den samme sterke strømmen av kjærlig godhet, hvor dypt du ønsker at dette vesen er fri for frykt, frigjort fra grådighet og hat, befriet fra uvitenhet og forvirring og alle årsaker til lidelse ... Den store kjærlige godheten som knytter deg til alle vesener er nå rettet til deg selv ... erkjenn nå fullkommenheten av dette.